DIREKTORI STAF - SEMUA
STAF UNIT KESELAMATAN

Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Ismail Bin Hj. Md Sohot
Pegawai Keselamatan, Gred KP44
Keselamatan
Keselamatan
ismail.sohot@moh.gov.my
+ 603-8883 2959
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Puan Maryafatnin Hajar Binti Ibrahim
Penolong Pegawai Keselamatan, Gred KP38
Keselamatan
Keselamatan
maryafatnin@moh.gov.my
+ 603-8883 3519
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Puan Nur Adah Amni binti Menggong
Penolong Pegawai Keselamatan, Gred KP29
Keselamatan
Keselamatan
adah@moh.gov.my
+ 603-8883 3017
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Anuar Bin Asman
Pembantu Keselamatan, Gred KP19
Keselamatan
Keselamatan
anuarasman@moh.gov.my
+ 603-8883 2437
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Wan Mohd Aidilfitri Bin Mohd Yusoff
Pengawal Keselamatan, Gred KP14
Keselamatan
Keselamatan
mohdaidilfitri@moh.gov.my
+ 603-8883 2994
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Noor Azmi Bin Mohammad Nor
Pengawal Keselamatan, Gred KP11
Keselamatan
Keselamatan
azmimnor@moh.gov.my
+ 603-8883 2599
Jumlah Staf =6