Puan Afrah Binti Ahmad Robangi
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M44
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Belanjawan  
  E-Mail : afrah.ar@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2832  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS