Encik Ahmad Firdaus Bin Bahrim
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Gaji & Elaun  
  E-Mail : firdaus.bahrim@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2830  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS