Puan Aniza Binti Abbas
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N22
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : HRMIS  
  E-Mail : aniza_abbas@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3737  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS