Encik Arzmi Bin Mansor
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : TSUB (K&P), Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M54
  Cawangan/Unit : Pejabat TSUB Caw Kew & Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Pejabat TSUB Caw Kew & Pengurusan Aset  
  E-Mail : arzmi@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2630  
  Bilik : Pejabat TSUB Caw Kew & Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS
   
  Bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau belanjawan, kewangan am, gaji dan elaun, hasil, perolehan, pengurusan aset, penyelenggaraan fasiliti, permohonan kelulusan keluar Negara dan kawalan keselamatan bagi Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia (IPKKM).