Encik Ashwal Bin Othman
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Kenderaan  
  E-Mail : ashwal@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3687  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS