Encik Azizul Bin Jamaluddin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Awam, Gred H11
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Pentadbiran Am  
  E-Mail : temp_azizul@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3019  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS