Puan Azlin Binti Sopian
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Gaji & Elaun  
  E-Mail : azlin.s@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2890  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS