Puan Azuraida Binti Othman
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Sokongan  
  E-Mail : azuraida.othman@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 4463  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS