Encik Buhairi Bin Jahilan
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M48
  Cawangan/Unit : Inovasi  
  Sub Unit : Inovasi  
  E-Mail : buhairi@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2950  
  Bilik : Unit Penyelarasan Parlimen  
         
BIDANG TUGAS
   
  Merancang dan melaksanakan penyelarasan urusan Parlimen Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi memastikan urusan berkenaan teratur berdasarkan amalan pengurusan yang efektif dan terbaik.