Encik Ellam A/L Endin Nom
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : SUB (KP), Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred Utama C
  Cawangan/Unit : Pejabat SUB  
  Sub Unit : Pejabat SUB  
  E-Mail : ellam@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2864  
  Bilik : Pejabat SUB (KP)  
         
BIDANG TUGAS
   
  Bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti di Bahagian Khidmat Pengurusan iaitu aktiviti-aktiviti kewangan, personel, pengurusan majlis & protokol, pentadbiran am, keselamatan, kaunseling dan sumber maklumat di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia selaras dengan objektif yang ditetapkan.