Encik Engku Ahmad Syahir Bin Engku Hitam
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Gred FA29
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : HRMIS  
  E-Mail : ahmadsyahir@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2981  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS