Puan Fazleen Shuhada Binti Zainal Abidin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Belanjawan  
  E-Mail : fazleen@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2847  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS