Puan Grace A/P Dairiam
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : TSUB (PA), Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M54
  Cawangan/Unit : Pejabat TSUB Caw Pengurusan Am  
  Sub Unit : Pejabat TSUB Caw Pengurusan Am  
  E-Mail : grace.dairiam@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2949  
  Bilik : Pejabat Tsub Caw Pengurusan Am  
         
BIDANG TUGAS
   
  Mengetuai Cawangan Pengurusan Am bagi merancang dan menyelaraskan khidmat pengurusan am, khidmat kaunseling, aktiviti peningkatan kualiti dan inovasi, urusan Parlimen, urusan keselamatan serta urusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia (IPKKM)