Puan Haizatul Nurmariah Binti Roslam
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Perolehan  
  E-Mail : haizatulmaya@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2435  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS