Puan Hani Binti Ahmad
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N22
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : hani@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3889  
  Bilik : Unit Pengurusan Rekod  
         
BIDANG TUGAS