Puan Hasnah Binti Daud @ Yusoff
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N26
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Sokongan  
  E-Mail : hasnah_daud@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2983  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS