Puan Himalini A/P Sughumaran
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Setiausaha Pejabat, Gred N29
  Cawangan/Unit : Pejabat TSUB Caw Pengurusan Am  
  Sub Unit : Pejabat TSUB Caw Pengurusan Am  
  E-Mail : himalini@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2949  
  Bilik : Pejabat Tsub Caw Pengurusan Am  
         
BIDANG TUGAS