Encik Ismail Bin Hj. Md Sohot
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Keselamatan, Gred KP44
  Cawangan/Unit : Keselamatan  
  Sub Unit : Keselamatan  
  E-Mail : ismail.sohot@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2959  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS