Puan Ismawati Binti Ismail
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pustakawan, Gred S29
  Cawangan/Unit : Sumber Maklumat  
  Sub Unit : Sumber Maklumat  
  E-Mail : ismawati@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3474  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS