Cik Jaini Binti Onggai
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pustakawan, Gred S44
  Cawangan/Unit : Sumber Maklumat  
  Sub Unit : Sumber Maklumat  
  E-Mail : jaini_onggai@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3480  
  Bilik : Unit Sumber Maklumat  
         
BIDANG TUGAS