Puan Julaila Binti Kassim
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Setiausaha Pejabat, Gred N29
  Cawangan/Unit : Pejabat SUB  
  Sub Unit : Pejabat SUB  
  E-Mail : julaila@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2864  
  Bilik : Pejabat Sub (P)  
         
BIDANG TUGAS