Puan Lily Afzan Binti Mohamad
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Gaji & Elaun  
  E-Mail : lilyafzan@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3187  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS