Encik Maamor Bin Mohd Salleh
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : maamor@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3494  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS