Puan Mariah Binti Zainuddin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N22
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Pengurusan & Profesional  
  E-Mail : mariah_zainuddin@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3010  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS