Puan Marsithah Binti Shafie
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Perolehan  
  E-Mail : marsithah@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2640  
  Bilik : Unit Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS