Puan Maryafatnin Hajar Binti Ibrahim
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pegawai Keselamatan, Gred KP38
  Cawangan/Unit : Keselamatan  
  Sub Unit : Keselamatan  
  E-Mail : maryafatnin@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3519  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS