Puan Mazratul Adzfifi Binti Abdul Rashid
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir, Gred N41
  Cawangan/Unit : Inovasi  
  Sub Unit : Inovasi  
  E-Mail : mazratul@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3056  
  Bilik : Unit Inovasi  
         
BIDANG TUGAS