Encik Mohammad Azahir Bin Aziz
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Antarabangsa  
  E-Mail : azahir.aziz@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3692  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS