Encik Mohd Hafeez Bin Hazeh
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Pentadbiran Am  
  E-Mail : temp_mohdhafeez@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3019  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS