Encik Mohd Haidhir Izhar Bin Muhaiddin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Sokongan  
  E-Mail : mdhaidhir@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3057  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS