Encik Mohd Hazim Izzat Bin Othman
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Kenderaan  
  E-Mail : mdhazim@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2980  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS