Encik Mohd Iskandar Bin Abd Rashid
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Sumber Maklumat  
  Sub Unit : Sumber Maklumat  
  E-Mail : iskandar_ar@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3477  
  Bilik : Unit Sumber Maklumat  
         
BIDANG TUGAS