Encik Mohd Jumian Bin Manjair
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Akauntan, Gred W32
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Gaji & Elaun  
  E-Mail : jumian@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3123  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS