Encik Mohd Khairul Bin Ishak
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Sumber Maklumat  
  Sub Unit : Sumber Maklumat  
  E-Mail : md_khairul@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3477  
  Bilik : Unit Sumber Maklumat  
         
BIDANG TUGAS