Encik Mohd Rafien Bin Mohd Nor
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Penyelarasan  
  E-Mail : rafien@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3016  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS