Encik Mohd Rashid Bin Mohd Nasir
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Juruteknik Komputer, Gred FT19
  Cawangan/Unit : Sumber Maklumat  
  Sub Unit : Sumber Maklumat  
  E-Mail : rashid.nasir@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3477  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS