Puan Nadhirah Binti Ahmad
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Kewangan Am  
  E-Mail : nadhirah.a@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2849  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS