Cik Nadirah Binti Abu Bakar
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Tatatertib  
  E-Mail : nadirah.ab@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2955  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS