Puan Naziah Binti Ali
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pustakawan, Gred S41
  Cawangan/Unit : Sumber Maklumat  
  Sub Unit : Sumber Maklumat  
  E-Mail : naziah.ali@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2572  
  Bilik : Unit Sumber Maklumat  
         
BIDANG TUGAS