Cik Nik Noor Azah Binti Nordin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Latihan & Kerjaya  
  E-Mail : nik.noorazah@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3061  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS