Puan Noor Atikah binti Yahya
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19
  Cawangan/Unit : Sumber Maklumat  
  Sub Unit : Sumber Maklumat  
  E-Mail : nooratikah@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2556  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS