Encik Noor Azmi Bin Mohammad Nor
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pengawal Keselamatan, Gred KP11
  Cawangan/Unit : Keselamatan  
  Sub Unit : Keselamatan  
  E-Mail : azmimnor@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2599  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS