Puan Noor Azreen Binti Zainal Abidin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Latihan & Kerjaya  
  E-Mail : azreenzainal@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3212  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS