Encik Noor Rahman Bin Mohd Nordin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Akauntan, Gred W32
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Kewangan Am  
  E-Mail : noorrahman@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3666  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS