Puan Nor Fadzilah Binti Sehibi
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir, Gred N36
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Kenderaan  
  E-Mail : nfadzilah.sehibi@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2957  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS