Puan Nor Mala Binti Ahmad
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : nor_mala@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3214  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS