Puan Nor Safenaz Binti Wahid
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Pentadbiran Am  
  E-Mail : jnorsafenaz@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3727  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS