Puan Norehan Binti Ajat
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M44
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Sokongan  
  E-Mail : norehanajat@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2451  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS