Puan Norsyila Darlinda Binti Che Othman @ Osman
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M48
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Pengurusan Aset  
  E-Mail : n.darlinda@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3124  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS